Inte störst men kanske bäst på förebyggande brandskydd

Några av våra kunder:

Se fler kunder.

Våra tjänster

Brandingenjör

Vårt team av brandingenjörer specialiserar sig på att säkerställa brandsäkerhet för verksamheter som kräver alkoholtillstånd och genomför personantalsbedömningar för offentliga rum. Vi är också experter på att integrera brandsäkerhetslösningar i ombyggnads- och nybyggnadsprojekt, med fokus på att överträffa de gällande säkerhetsstandarderna och anpassa oss efter kundens unika behov.

Brandtätning

Vårt team erbjuder expertis inom brandtätning för att förhindra spridning av brand och rök i byggnader. Vi fokuserar på att korrekt installera brandtätningsmaterial i genomföringar och skarvar, vilket är avgörande för att upprätthålla byggnadens integritet och säkerhet under en brand. Genom vårt arbete säkerställer vi att alla byggnader möter de strikta brandskyddskraven och skyddar effektivt både människor och egendom.

Brandlarm

Vi erbjuder specialisttjänster i installation och underhåll av brandlarm och utrymningslarm för att maximera säkerheten i byggnader. Vår expertis omfattar avancerade larmsystem som snabbt detekterar brand och varnar invånare, vilket är avgörande för en effektiv och säker utrymning. Vår dedikation ligger i att tillhandahålla pålitliga och användarvänliga larmsystem som inte bara uppfyller, utan överträffar, de gällande säkerhetsstandarderna

Brandsläckare

Nedan är några av våra brandsläckare:

Pulversläckare

Pulversläckare

Pulver är det mest mångsidiga släckmedlet. Det ger ett utmärkt brandskydd vid så gott som alla brandtillbud. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för både A, B och C-bränder.

Koldioxidsläckare

Koldioxidsläckare

Koldioxid är en gas avsedd för brand i vätskor och plaster. Den släcker inte brand i trä, papper eller tyg. Koldioxidsläckaren används i första hand mot brand i elektrisk utrustning och maskiner där ett rent släckmedel krävs.

Vätskesläckare

Vätskesläckare

Släckaren släcker och kyler det brinnande ämnet och ger ett bra skydd mot återantändning.

Vart ni hittar oss

Scroll to Top